Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

Rezerve CBS-a u vezi sa nacrtom Antikorupcijske strategije iz decembra 2011. potvrđene od Evropskog komesara za proširenje

2. mart 2012.

Na sastanku "šire radne grupe" za izradu Antikorupcijske strategije Srbije, koji su decembra 2011. organizovali Ministarstvo pravde i Antikorupcijska agencija u Beogradu, predstavnici CBS-a su upozorili autore nacrta nove Antikorupcijske strategije da je reč o vrlo lošem dokumentu, koji je rezultat činjenice da je uža radna grupa koja ga je izradila nedovoljno stručna (tačnije da u svom sastavu ima samo jednog stručnjaka za antikorupcijsku politiku, dok je ostatak sastavljen od službeničkog kadra), te da se mora napraviti niz suštinskih metodoloških i supstantivnih izmena, pre svega u vezi sa etičkim odredbama koje pokazuju potpuno nepoznavanje etike kao discipline.

Istog meseca, CBS je uputio pismo direktorki Antikorupcijske agencije, kao i državnom sekretaru Ministarstva pravde, na zahtev direktorke Antikorupcijske agencije, sa konkretnim komentarima i smernicama kako predloženi nacrt treba izmeniti. Tekst je dat u prilogu ovog saopštenja. Posle ovog dopisa, Vlada nije uvrstila predlog antikorupcijske strategije na planiranu sednicu za njegovo usvajanje, decembra 2011, ali ga nije ni popravila, već ga je poslala na davanje misljenja Evropskoj komisiji. Rezultat je mišljenje Evropskog komesara za proširenje da Antikorupcijska agencija nije u stanju da izradi strategiju, te da je predloženi nacrt Strategije neupotrebljiv. Drugim rečima, stvoren je negativan rezultat zbog ignorisanja potrebe da se etički dokumenti izrađuju uvažavajući principe i disciplinarne zahteve etike.

Antikorupcijska agencija Srbije je organ koji se mora temeljno reformisati, počev od njegovog Saveta, preko direktora, do sastava saradnika. To je agencija koja je stručno apsolutno nedorasla antikorupcijskoj tematici, koja u Evropi predstavlja jednu danas već vrlo razvijenu i praktičnu i akademsku disciplinu. Na kontinentu na kome se izrađuju doktorati iz antikorupcijske etike neprihvatljivo je da diplomirani pravnici i ekonomisti bez ikakvog istraživačkog iskustva i produbljenog poznavanja antikorupcijske politike, bez objavljenih radova i međunarodne verifikacije, ne samo učestvuju u radu takve agencije, nego njome i rukovode. Ta činjenica nekome može biti neprijatna, ali ona je toliko očigledna iz Brisela, i toliko se jasno odražava u javnim nastupima i u kvalitetu dokumenata koji dolaze iz Antikorupcijske agencije, da je svako odlaganje izmena u Agenciji proces dodavanja štete i ekspozivnog potencijala na postojeće stanje.

Krajnje je vreme da se antikorupcijska politika uozbilji i počne voditi stručno, te da se Antikorupcijska agencija ili temeljno reformise, ili rasformira. To je implicitno rekao i Komesar File, kada je tražio da Antikorupcijska agencija više ne radi na izradi Antikorupcijske strategije, nego da odgovornost za taj proces preuzme Ministarstvo pravde.

Više o reakciji Komesara Filea na stranici:
http://www.danas.rs/danasrs/politika/brisel_ozbiljno_zabrinut_zbog_reforme_pravosudja.56.html?news_id=234993

Tekst kao prilog ovog saopštenja preuzmite OVDE 


 In English