Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook

KORUPCIJA

Urednici:

Dobrivoje Radovanović i Aleksandra Bulatović

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Centar za menadžment,
Beograd, 2005, 529 str.

 

 

 

 

 

 

 


Sadržaj


Tranzicija u Srbiji u kontekstu suzbijanja korupcije
Dobrivoje Radovanović i Aleksandra Bulatović

UVODNI TEORIJSKI MODUL

Korupcija i kriminalna devijacija
Aleksandar Fatić

Međunarodna dimenzija korupcije
Aleksandar Fatić

Strukturna osnova korupcije
Aleksandar Fatić

Korupcija i javna moć
Aleksandar Fatić

Osnovi principi etike i javna služba
Aleksandar Fatić

EKONOMSKI MODUL

Ekonomsko značenje korupcije
Milenko Popović

Vrste i ekonomske posledice korupcije
Milenko Popović

Sitna korupcija
Milenko Popović

Korupcija srednjeg obima: šta predstavlja i kako se suočiti s njom
Srđan Korać

ETIČKI MODUL

Institucionalna lojalnost i problem odavanja poslovnih tajni
Aleksandar Fatić

Duvanje u pištaljku (Whistleblowing)
Aleksandar Fatić

Vraćanje lopte (Kickbacks)
Aleksandar Fatić

Službena neposlušnost
Aleksandar Fatić

Etička odgovornost u pravnom zastupanju
Aleksandar Fatić

Profesionalizacija kao dominacija
Aleksandar Fatić

POLITIČKI MODUL

Politička korupcija: pojam, uzroci i tipologija,
s posebnim osvrtom na postkomunističke zemlje
Miodrag A. Jovanović

Okolnosti u Srbiji i manifestacije korupcije
Srđan Korać

Srbija u ogledalu: politička korupcija na početku XXI veka
Miodrag A. Jovanović

Korupcija u javnim službama
Srđan Korać


Knjigu Korupcija možete nabaviti u Centru za bezbednosne studije

Korupcija je prvi udžbenik na prostoru Balkana koji nastoji da multidisciplinarnim pristupom analizira i objasni vidljive i skrivene dimenzije društvenog fenomena korupcije. Korupcija je tema domaćeg javnog diskursa uglavnom u vidu izveštavanja medija o postojanju krupnih afera, predizbornih obećanja političara i povremenih kampanja pojedinih državnih organa. Javni govor o korupciji u poslednjih nekoliko godina predstavlja značajan napredak u odnosu na vreme autoritarne vlasti, ali nije dovoljan za osmišljavanje i sprovođenje valjane antikorupcijske politike u javnom sektoru i ostalim oblastima društvenih odnosa.

Stvaranje normativnih, institucionalnih i kadrovskih pretpostavki za efikasno suzbijanje korupcije podrazumeva prethodno temeljno istraživanje i sagledavanje njenih teorijskih, političkih, ekonomskih i etičkih slojeva. Objedinjujuci iskustva razvijenih zemalja u ovoj oblasti, udžbenik najviše koristi stručnjacima i javnim službenicima u čijoj nadležnosti se nalaze osmišljavanje i primena antikorupcijskih mera.

U okolnostima povećanog interesovanja za antikorupcijsko obrazovanje i delovanje, Korupcija je bogat izvor saznanja za studente prava, ekonomije, političkih nauka, kriminologije, sociologije i drugih srodnih disciplina, aktiviste nevladinog sektora i za širu čitalacku publiku.

Udžbenik je zasnovan na nastavnom planu specijalističkog kursa koji je Centar za bezbednosne studije (nekadašnji Centar za menadžment) organizovao u saradnji sa više inostranih donatora u razdoblju od 2001. do 2006. godine.


Prikaz knjige: Jovana Mekterović, časopis Temida, septembar 2007. PDF